Skip to main content

Workshop voor jeugd en jongeren van 13 tot 24 jaar

In 3 maanden je leven op de rit!
Gun jezelf deze kans en kom in balans

 Lichamelijk en geestelijk vitaal, dat willen wij toch allemaal! 

Vitaal zijn energie hebben en krachtig in het leven staan, het roer zelf in handen nemen. 

Als jongere heb je al veel keuzes te maken. Je bent zoekende en vraagt je af: Wie je bent? Waar sta je voor? Met wie ga je om? Bij welke mensen voel ik mij fijn? Welke opleiding ga ik doen? Wat wil ik worden? Waar gaat mijn bloed sneller van stromen? Ben ik bij mijn drijfveren? 

Iedereen maakt veel mee in het leven, het leven is als een hartslag met hoogte- en dieptepunten. Wat je overkomt en meemaakt daar kun je vaak niet veel invloed op uitoefenen, maar hoe je ergens mee omgaat, daar heb je zeker wel invloed op. Je kan er vaak sterker door worden. Er is geen mens zonder rugzak. 

Je bent druk met naar andermans leven te kijken. Het leven van andere lijkt bijvoorbeeld op sociale media allemaal veel leuker. Hierdoor kan je onzeker worden, het gevoel hebben je leven niet op de rit te hebben. Door je eigen positieve dingen te doen kan je lichaam allemaal stofjes aanmaken waar je prettig van gaat voelen, je hebt dan geen dempende of genotsmiddelen nodig en voelt je beter. 

Deze training zorgt ervoor dat je weet waar je voor staat en dat jezelf in je kracht helpt. 

Vitaliteit is een term die gebruikt wordt om te verwijzen naar het algemene gevoel van welzijn en energie dat iemand ervaart. Het kan ook worden gebruikt om te verwijzen naar de algehele gezondheid en kracht van een persoon of organisme. In het algemeen kan vitaliteit worden gezien als een graadmeter voor hoe goed iemand in staat is om te functioneren en met de uitdagingen van het leven om te gaan. 

Programma gericht op vitaliteit 

Vitaliteitsworkshop, zijn erop gericht dat je je mentaal en lichamelijk vitaal voelt. Je weet wat je drijfveren zijn, waar je energie van krijgt en hoe je kan zorgen dat je dingen doet waar je je prettig bij voelt. Deze workshops helpen je je communicatie te versterken, zodat je assertief kunt reageren en niet over je grenzen heen gaat; je bewust te worden van de manier waarop je een gezond gewicht kan krijgen en houden en ze helpen je intrinsiek gemotiveerd te zijn om het roer zelf in handen te nemen. 

Elke deelnemer aan de workshops zal andere doelen hebben. De ene deelnemer wil een juiste dag en nachtritme weer hebben, de ander beter voor zichzelf kunnen opkomen en weer een ander wil een gezond gewicht. Tijdens de workshops komt alles aan bod en elke deelnemer werkt aan zijn eigen doelen. Er zijn acht workshops in 3 maanden, die je allemaal volgt. In elke workshop zit een onderdeel bewegen, mentaal vitaal, voeding, communicatie en zingeving. 

De workshops zien er in het algemeen als volgt uit: 

 • Er is een intakegesprek waarin wij je beter leren kennen en je individuele doelen duidelijk worden. 
 • De eerste workshop begint met een korte introductie waarin de doelen en verwachtingen van de workshop worden uitgelegd en de deelnemers de kans krijgen om zichzelf voor te stellen. Zingeving en je drijfveren staan hierin centraal, zo ook voeding en bewegen. 
 • Workshop 2; jezelf fysiek uitdagen en met elkaar wordt gekeken waar de groep naartoe gaat werken als uitdaging. Dat kan hardlopen met een wedstrijd tot 5 km of iets dergelijks kunnen zijn. Je leert welke neurotransmitters je kan aanmaken bij welke activiteiten, waardoor je jezelf beter gaat voelen. Wat gebeurt er in het lichaam als je beweegt en hoe kun je bewegen in je dagelijks leven inbouwen. Welke uitdaging werkt voor jou om lichamelijk fitter te worden en te blijven. 
 • Workshop 3; over sociale contacten, je manier van communiceren en positief denken. Hoe zorg je ervoor dat je van je energievreters je energiegevers maakt en dit aan andere kan uitleggen. 
 • Workshop 4; hoe je jezelf en andere kan redden in gevaarlijke situaties. Hoe geef je je eigen grenzen aan en herken je wanneer je grens is gekomen. Het vergroten van je sociale vaardigheden maar ook reanimeren kun je leren. 
 • Workshop 5; over zingeving en voeding. Wat doet voeding met je lichaam en brein. En wat doet slaap met je lichaam. 
 • Workshop 6; over jezelf maar ook andere in je kracht helpen. Hierbij een maatschappelijk doel voor ogen hebben en ervaren wat het met je doet. 
 • Workshop 7: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Fuck your mind. Wat doet verslaving met je en hoe kan je brein hierop invloed uitoefenen. 
 • Workshop 8; een kijk op de toekomst, naar de langere termijn: Wat doe je om ervoor te zorgen dat je over 5 jaar nog tevreden bent over je eigen leven. Een zelfreflectie. 
 • Eindgesprek individueel 

Wanneer mag je wel meedoen aan dit programma; 

 • Ben je tussen de 13 en 24 jaar jong, 
 • Wil je fitter worden, 
 • Wil je meer energie krijgen, 
 • Heb je motivatie om je eigen leven op de rit te krijgen 

Wanneer kan je niet mee doen aan dit programma;

 • Als je de Nederlandse taal niet beheerst.
 • Als je ernstige vormen van psychopathologie hebt die het kunnen leren van de interventie in de weg kunnen staan, zoals een psychose.
 • Ernstige verslavingsproblematiek zorgt eerst voor een behandeling.

De beoordeling van deze contra-indicaties is voor de deskundige.

Voor meer informatie of u aanmelden kunt u ons altijd bereiken via www.gospirit.nl

Locatie: Leidse Schouw 2E7, 2408 AE Alphen aan den Rijn

Eerste workshop gaat starten in oktober 2023.