Skip to main content
 • BIG scholingen

  Verpleegtechnische vaardigheden zijn handelingen die verpleegkundigen uitvoeren om zorg te verlenen aan patiënten. Dit kan bijvoorbeeld het verzorgen van wonden, het toedienen van medicijnen, het uitvoeren van medische onderzoeken of het aanleggen van medische apparatuur zoals infusen of katheters. Verpleegtechnische vaardigheden zijn onderdeel van de opleiding tot verpleegkundige en worden voortdurend bijgeschoold en bijgehouden om ervoor te zorgen dat verpleegkundigen up-to-date zijn met de laatste medische technieken en procedures.

 • PG zorg

  PG staat voor 'Particuliere Gezondheidszorg'. Dit is een term die gebruikt wordt om aan te geven dat de zorg die wordt geleverd door een zorginstelling of zorgverlener niet wordt gefinancierd door de overheid, maar door particulieren.

  Particuliere gezondheidszorg kan bijvoorbeeld betekenen dat patiënten zelf betalen voor de zorg die ze krijgen, of dat zorgverzekeraars de kosten van de zorg vergoeden. Particuliere gezondheidszorg is vaak gericht op het bieden van hoogwaardige en persoonlijke zorg aan patiënten, en kan een aantal voordelen bieden ten opzichte van openbare gezondheidszorg, zoals kortere wachttijden en meer keuzemogelijkheden. Maar het kan ook duurder zijn dan openbare gezondheidszorg, afhankelijk van de voorwaarden van de zorgverzekering van een patiënt.

 • Train de trainer

  Train de trainers is een term die gebruikt wordt om aan te geven dat iemand getraind is om anderen te trainen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat iemand een speciale opleiding heeft gevolgd om te leren hoe hij of zij anderen op een goede manier kan begeleiden en lesgeven, of dat iemand ervaring heeft met het trainen van anderen en daar goed in is.

  Train de trainers-programma's zijn vaak bedoeld om mensen die al ervaring hebben met het trainen van anderen te helpen om hun vaardigheden te verbeteren en om ze te laten zien hoe ze nog effectiever kunnen trainen. Deze programma's kunnen ook bedoeld zijn om mensen die geen ervaring hebben met het trainen van anderen te helpen om de vaardigheden en kennis te verwerven die ze nodig hebben om succesvol te zijn als trainer.

 • Palliatieve zorg

  Er is maar één zekerheid in ons leven...dat wij doodgaan! 

  Eenieder krijgt in zijn leven met de dood te maken. De dood van je opa's en oma's, je ouders en andere dierbare in je leven.

  Je kunt ook zelf ongeneeslijk ziek worden en de dood in de ogen kijken.

  Mensen organiseren veel in hun leven, rond trouwen en geboorte is alles geregeld en gepland.  Voor de laatste levensfase de laatste periode van je leven hebben mensen vaak niets geregeld.

  Wat wil je nog wel en wat niet meer als je bijvoorbeeld een hartstilstand krijgt. Wil je dan gereanimeerd worden en hoeveel kans heb je dat je er goed uit komt als je 75 jaar of ouder bent.

  Landelijk is nu het beleid dat iedereen ACP Advance Care Planning doet. De huisarts hoort bij al zijn patiënten af te vragen: "Zou ik raar staan kijken als deze patiënt over één jaar niet meer leeft?" Als het antwoord zou zijn: "Ik zou niet raar staan kijken als de patiënt niet meer leeft over een jaar." Zou de huisarts moeten bespreken wat een patiënt wil, wel of niet insturen bij CVA, etc.